Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/sposlt/domains/mokslodarbai.lt/public_html/darbas.php on line 12
Atsiskaitymas iš mediacijos Mokslodarbai.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Atsiskaitymas iš mediacijos

9.5 (3 atsiliepimai)

Apimtis
1,150 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (20.5 KB)

Atsiskaitymas iš mediacijos 1 puslapis
Atsiskaitymas iš mediacijos 2 puslapis
Atsiskaitymas iš mediacijos 3 puslapis
Atsiskaitymas iš mediacijos 4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.Savarankiška užduotis Nr. 1.
Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5).
Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės.

1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą.
Mediacija (pagal Mediacijos įstatymą)- civilinių ar administracinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. „LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDIACIJOS ĮSTATYMAS‘‘ 2 straipsnis 4 dalis
Mediacija (pagal Civilinio proceso kodeksą)-sprendimo būdas, kai šalys ginčus sprendžia su mediatoriumi.
2. Reikalavimai asmenims, norintiems tapti mediatoriais, ir esamiems mediatoriams.
LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDIACIJOS ĮSTATYMO NR. X-1702 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 6 STRAIPSNIS
Asmuo, norintis teikti mediacijos paslaugas, privalo būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Mediacijos įstatymas numato tam tikrus reikalavimus tam, kad asmuo galėtų būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą:
1. Asmenys, siekiantys būti įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2) būti išklausę ne trumpesnius kaip 40 akademinių valandų mokymus mediacijos tema ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą dienos;
3) išlaikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą;
4) būti nepriekaištingos reputacijos, atsižvelgiant į šio įstatymo 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Reikalavimai esamiems mediatoriams: LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDIACIJOS ĮSTATYMO NR. X-1702 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 4 STRAIPSNIS
1. Mediacijos paslaugas gali teikti tik mediatorius, įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje nurodytus atvejus.

2. Mediatorius turi būti nešališkas civilinio ar administracinio ginčo šalims. Mediatorius gali priimti pasiūlymą pradėti mediaciją arba tęsti pradėtą mediaciją tik tuo atveju, jeigu jis informavo ginčo šalis apie jam žinomas aplinkybes, kurios gali kelti abejonių dėl jo nešališkumo, ir jeigu ginčo šalys sutiko, kad jis vykdytų mediaciją.

3. Mediatorius privalo laikytis Europos mediatorių elgesio kodekso.

4. Mediatorius civilinio ar administracinio ginčo šalies prašymu privalo pateikti ginčo šalims informaciją apie savo išsilavinimą ir patirtį.

5. Mediatorius negali būti arbitru arba teisėju civiliniame ginče, kuriame vykdė ar vykdo mediaciją, išskyrus atvejus, kai civilinio ginčo šalys raštu susitaria skirti mediatorių arbitru ir šis tam neprieštarauja, ir išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytus atvejus. Mediatorius negali būti teisėju administraciniame ginče, kuriame vykdė ar vykdo mediaciją. Be to, mediatorius negali būti civilinio ar administracinio ginčo šalies atstovu ginče, kuriame vykdė ar vykdo mediaciją.

3. Mediatorių nešališkumo principas.
Mediatorius ginčo šalių atžvilgiu turi veikti nešališkai. Mediatorius gali priimti pasiūlymą pradėti teisminę mediaciją arba tęsti pradėtą teisminę mediaciją ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 462 žodžiai iš 1150 žodžių.


Panašūs darbai


Atsiskaitymas iš mediacijos
Atsiskaitymas iš mediacijos

 Savarankiška užduotis Nr. 1. Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5). Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės. 1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Mediacija (pagal Mediacijos įsta...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės atsiskaitymas
Civilinės teisės atsiskaitymas

 Savarankiškas darbas Nr.1 1. Kokiais kriterijais atribojama privatinė teisė nuo viešosios teisės? Ar galima taikyti civilinės teisės normas viešiesiems santykiams reglamentuoti? Viešoji ir privatinė teisė Kriterijai kuriais apribojama privatinė ir viešoji teisė:...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis

 „Alternatyvių ginčų sprendimo būdų“ egzamino užduotis. Atsakykite į klausimus tiksliai taip, kaip prašoma (atidžiai skaitykite klausimus). Kur prašoma, atsakymą pagrįskite teisės aktais. Neargumentuotas/teisės aktais nepagrįstas atsakymas neįskaitomas kaip teisingas. A...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės samprata
Tarptautinės teisės samprata

 1 užduotis 1. Kas yra tarptautinė teisė? Tarptautinė teisė – tai teisės normos, kurios yra pripažintos valstybės arba tautos privalomomis savo tarpusavio santykiams, taip pat santykiams su tarptautinėmis organizacijomis. Tarptautin...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstituciniai įstatymai
Konstituciniai įstatymai

 1. yra sudedamoji Konstitucijos dalis. yra nenuginčijami. Tai aukščiausios teisinės galios aktas (sudedamoji konstitucijos dalis), kuriame nustatyta konstitucijos priėmimo ar įsigaliojimo tvarka, taip pat konstitucijos nuostatas papildantis (keičiantis ar panaikinantis) konstitucin...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą